Hejsan!

Det ser ut som att du använder en gammal webbläsare vilket gör att denna sida kan se lite konstig ut. Vi rekommenderar att antingen byta till en nyare version, eller byta till Chrome eller Firefox.

Om du har Internet Explorer 9 eller senare och du fortfarande får detta meddelande kan du följa denna guide:

http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/use-compatibility-view#ie=ie-9

Minneberg och Traneberg

 

I slutet av 1700-talet började Stockholms rikare befolkning  bygga sommarstugor i området för att de skulle kunna återhämta sig från stadens stress. Bellman berättar om området i en av sina dikter. På den tiden roade sig sommargästerna på ett  populärt värdshus i närheten. Värdshuset drevs av krögaren Bengt Trana. Bengt Trana är död sedan länge men hans namn lever kvar i ortsnamnet Traneberg och i Bengt Tranas väg där busslinje 114 stannar.

Nedanför Traneberg ligger Svartvik. Det området var uppdelat i två delar - övre och nedre Svartvik, Grosshandlare Carl Wilhelm Brink ägde största delen av området. Han var agent för Carnegie Porter i Stockholm, ett företag som gjorde porter - en slags öl. Hans hustru hette Wilhelmina och det var troligen hon som gav området namnet Mineberg, som sedan skulle bli Minneberg. 

På 1960-talet luktade det illa i området och med illaluktande doft i luften gick varje dag cirka 100 arbetare till gula flagnande fabrikshus. Bland de stora byggnaderna fanns en benmjölsfabrik som utgjorde den största delen av industriområdet. Det var från den lukten kom. Året är 1965 och på fabrikerna tillverkades  stärkelse, boskapsfoder och tvättmedlet Pärlglans.

Industriområdet var stort. Det fanns också verkstäder vid Svartvik och Traneberg. 1966 köptes företaget upp av dåvarande Fosfatbolaget AB. 

En lättnad för Tranebergsborna kom 1968 när fabrikerna flyttade. Nu äntligen kan man  bygga bostäder på ett område där det funnits fabriker sedan 1700-talets slut. Först var det en limfabrik sedan på mitten av 1800-talet kom en gardinfabrik, en stärkelsefabrik och  tvålfabriken och benmjölsfabriken kom på 1900-talet.

Källor: Wikipedia, Stockholmskällan och Brommaboken1990

Av Emil Kvist