Hejsan!

Det ser ut som att du använder en gammal webbläsare vilket gör att denna sida kan se lite konstig ut. Vi rekommenderar att antingen byta till en nyare version, eller byta till Chrome eller Firefox.

Om du har Internet Explorer 9 eller senare och du fortfarande får detta meddelande kan du följa denna guide:

http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/use-compatibility-view#ie=ie-9

Fattigvård i Bromma

Fattigvård

I industrialismens Bromma fanns det en stor fattigdom på grund av missväxt i jordbruket. Bromma socken skapade därför fattigvård till de fattiga. De som fick fattigvård delades in i olika klasser:

Klass 1: de som på grund av ålderdom, bräcklighet eller sjukdom var ur stånd att att bidraga till sitt understöd.

Klass 2: de som inte ägde någon arbetsförmåga.

Klass 3: de som är fullt arbetsföra, men är arbetslösa.     

Kyrkan hade föreslagit fattighus sen 1686 men det var först 1734 man tvingades bygga en fattigstuga. Men inte i alla socknar införde man fattighus. I andra socknar hade man andra metoder som till exempel auktioner på fattiga människor. 

En fattigauktion innebar att den som erbjöd sig att ta fattighjonen för minst pengar fick fattighjonen för ett år. Fattighjonen förväntades arbeta efter förmåga, men det förekom misshandel och övergrepp.   

Källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fattigv%C3%A5rd och Brommaboken 1983.

Bilder: Brommaboken s,21     

Av Caspar Ekroth