Hejsan!

Det ser ut som att du använder en gammal webbläsare vilket gör att denna sida kan se lite konstig ut. Vi rekommenderar att antingen byta till en nyare version, eller byta till Chrome eller Firefox.

Om du har Internet Explorer 9 eller senare och du fortfarande får detta meddelande kan du följa denna guide:

http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/use-compatibility-view#ie=ie-9

Lärarguider

Multimodalt berättande inspirerar 

På den här sidan hittar du tips från kollegor om hur du kan arbeta med språk och läsning. Lärarguiderna vänder sig till alla årskurser i skolan och är tänkta att ge inspiration inför arbetet med Mina drömmars stad. Genom att läsa kortare texter och citat som finns samlade på Fogelström2017 och Stockholmskällan ges alla elever en möjlighet att lära känna Per Anders Fogelström och hans böcker. 

På Kulanbloggen har vi samlat tips om olika sätt att läsa och redovisa; exempelvis genom att göra film, serier och skriva dikter. Du hittar några utvalda blogginlägg längst ned på denna sida.  

Arbete och bedömning av multimodala texter

Läraren Maria Åfeldt Bryant visar hur hon arbetat och bedömt arbetet med multimodala texter.

Filmer som visar hur Maria arbetat med elever på Årstaskolan finns att se på Årstaskolans Kunskapshubb under rubriken Kulor i hjärtat. Filmen Ta farväl  presenteras i text och PP längre ned.  I filmen Pappa får vi se en avancerat dramaturgiskt grepp,  filmen visar hur flickans pappa berättar att han ska flytta samtidigt som vi ser bara slask, byggnader och bilens instrumentbräda. Till slut stannar bilen vid ett rödljus och vi ser vi affischen för förställningen “Älska mig”. 

Bedömning av multimodala texter
Kulor i hjärtat, pp-presentation 


Poesilekar

Med poesilekar kan vi närma oss poesin på ett opretentiöst sätt och eleverna hinner konsumera en hel mängd poesi av bara farten. Litteraturpedagogen Åsa Lundholm ger tips på lektionsupplägg och  dikter. 
Poesilekar (pdf)


Läskulturskapande aktiviteter

För att stärka varje elevs läsande är det viktigt att på skolan skapa en stark läskultur. Litteraturpedagogen Åsa Lundholm ger tips på sex olika övningar för att stimulera läsning. Alla övningar är uppdelade under rubrikerna syfte, förarbete och arbetsgång.
Läskulturskapande aktiviteter (pdf)


Boktipsarkurs för mellanstadiet

Syftet är att: tydliggöra och stärka skolans läskultur. Synliggöra elever och lärares läsande. Att aktivera eleverna som ägare av den egna läsprocessen, ge olika former av återkoppling till läsningen, aktivera eleverna som läsresurser för varandra, tydliggöra målen med läsning samt arbeta språkutvecklande.
Litteraturpedagogen Åsa Lundholm ger tips på lektionsupplägg.
 

Drama

Drama är en metod för lärande och utveckling av multimodala färdigheter. Att använda sig av föreställningsförmåga och fantasi och gå in i en ”som om ” situation skapar åtkomst till känslan och erfarenheten. Själva görandet bryter upp fasta föreställningar kring hur saker och ting är för att istället väcka nya frågor. Maria Danielsson lärare i svenska på Södra Latins gymnasium ger förslag på olika dramaövningar för att arbeta med gruppkänsla och olika teman. Varje övning utgår från en lektion och är indelade i momenten: introduktion, etableringsövning, gestaltande övning , huvudtema och avslutning.  
Drama åk F-6 (pdf)
Drama åk 7-Gy (pdf)

På Kulan bloggen finns många inlägg om hur du kan arbeta drama i i klassen. Både för att arbete med klassen till att läsa och skriva dramatik. I ett av inläggen ger dramaturgen Elisabeth Lollo Croneberg en n sammanfattning  om dramaturgi. Du får också en övning för att använda den dramaturgiska modellen på Hans och Greta.
Dramaturgi  och  Hans och Greta

 

Berättande

Den folkliga berättelseskatt som finns och som ständigt skapas är fabler, folksagor, sägner, legender, vandringssägner, nyheter, spökhistorier, historiska händelser, skämthistorier (Bellmanhistorier), jag– berättelser och myter. I förmågan att TALA ingår att berätta, återberätta men också att hålla ett anförande med berättande inslag. Maria Danielsson lärare i svenska, psykodrama med mera ger förslag på övningar. Upplägget är: Att tänka på, lektionens byggstenar och förslag på övningar. Alla övningar har introduktion, etableringsövning, huvudtema och avslutning.   
Berättande åk 7-Gy (pdf)
Berättande åk F-6 (pdf)

 

Kreativt skrivande

Många av övningarna i kreativt skrivande är kollektiva och bidrar till det gemensamma lärandet på ett lekfullt och utforskande sätt. Det är också ett sätt att undersöka teman och frågor med hjälp av association och fantasi. När två begrepp som annars inte kommer i kontakt med varandra plötsligt sätts i dialog uppstår oväntade effekter som påverkar upplevelse, perception och självbild.
Förslag på övningar, kategoriserade under rubrikerna: introduktion, etableringsövning, huvudtema och avslutning. Längst ned i PDF:n finns också en referenslista. 
Kreativt skrivande åk 5-Gy (pdf)

Författartips av Magnus Ljungren från en KUL1415 workshop
Magnus checklista inför redigering

 

Göra en egen ABC-bok

T som i Tallbacka. Denna uppgift riktar sig i första hand till mellanstadiet, men går att anpassa till yngre och högre åldrar. Uppgiften kan förslagsvis knytas till träning av förmågan att skriva berättelse i ämnena svenska och svenska som andra språk. Vidare kan den kopplas till samhällskunskapen i form av omvärldskunskap och förståelse för hur det egna närsamhällets framväxt samt även till bildämnet. Litteraturpedagogen Åsa Lundholm ger tips på lektionsupplägg.

 

Blogginlägg från Kulan med tips på multimodala texter

Lärarna Sten Canewall och Tuva-Stina Linden från Lillholmsskolan, berättar om varför och hur de arbetar med bokproduktion, både digitala och pappersböcker.

Författarskola med författaren Magnus Ljunggren. Del ett. och Del två 

Alexandra Sjölin, lärare på Liljeholmens gymnasieskola lät eleverna skapa sina drömmars stad

Skrivuppgift i serieform , serietecknaren Malin Biller berättar vad eleverna behöver för att komma ingång och ger tips upplägg.

Bild som ett redskap i berättande, författaren och illustratören Ingrid Flygare

Rollspel för att gestalta kunskaper, Annika Rosenius St Eriks katolska skola

Läsa och/ eller spela/skriva scener, tips från bland andra Mats Wahl

Läsa och/ eller spela/skriva scener, tips från läraren Jordi Almedia, Sturebyskolan 

Med Skam har du en ingång till klassiker, läraren Malin Appletoft, Blommensberggskolan

Ett halvt ark papper, sidan dela finns många förslag på hur du som lärare  kan arbeta med multimodala texter